COÖPERATIE

RICO is een erkende COÖPERATIEVE buurtwinkel
 die streeft naar transparantie en eerlijke prijzen voor producent en consument, zonder winst als hoogste doel.Bekijk hier onze statuten.

We hanteren de ethische maatstaven van coöperatief ondernemen of zeven ICA-principes, die leiden tot een internationaal gedeelde coöperatieve identiteit:
  1. Vrijwillig en open lidmaatschap
  2. Democratische controle door de leden
  3. Economische participatie vanwege de leden
  4. Autonomie en onafhankelijkheid
  5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
  6. Samenwerking tussen coöperaties
  7. Aandacht voor de gemeenschap
In onze statuten wordt verder toegelicht hoe wij ze toepassen.

Hecht je belang aan lokale, ecologische en eerlijk geproduceerde voeding?

Om alvast te kunnen starten en ons idee in praktijk om te zetten, zijn we een coöperatie opgestart met de 3 oprichters en enkele sterkhouders. Maar uiteraard willen we de coöperatie openstellen naar alle geïnteresseerde spelers – producenten, leveranciers en klanten van RICO.Als coöperant of aandeelhouder werk je mee aan duurzame en eerlijke productie en verdeling van voedsel:
 een goede prijs voor een rechtvaardig product! 
Aandeelhouder worden kan! Je leest hier gauw meer info, of stuur een mailtje naar info@ricolab.be .