RICO is een coöperatieve buurtwinkel.

 

Door bij ons aan te kopen, ga je mee voor transparantie en eerlijke prijzen voor producent en consument, zonder winst als hoogste doel.

We willen eerlijke, gezonde en duurzame producten toegankelijk maken voor stadsbewoners en de relatie tussen producent en consument versterken.

We hechten daarbij veel belang aan een persoonlijke aanpak en vertrouwen.

We kozen voor onze buurtwinkel voor de vorm van een erkende coöperatie omdat we hopen samen met jullie te kunnen bijdragen aan een grotere solidaire en rechtvaardige voedselbeweging! Want voedsel verbindt!

 

We lieten ons bij onze oprichting bijstaan door Febecoop

om vier categorieën op te richten: A, B, C en D vennoten:

A-vennoot: de 3 oprichters (Ruth Vanreusel, Vera Verhaert en Mathias Van Steenbergen)

B-vennoot: de versterkers van het eerste uur

C-vennoot: de producenten

D-vennoot: de consumenten/sympathisanten

Om alvast te kunnen starten, zijn we een coöperatie opgestart met de 3 oprichters (Ruth, Vera & Mathias) of A-vennoten en enkele sympathieke sterk(h)ouders of B-vennoten.

 

We lieten onze statuten publiceren in het Staatsblad,

die kan je hier bekijken.

 

We onderschrijven met onze coöperatieve buurtwinkel ook de zeven ICA-principes, die leiden tot een internationaal gedeelde coöperatieve identiteit:

  • Vrijwillig en open lidmaatschap.
  • Democratische controle door de leden.
  • Economische participatie vanwege de leden.
  • Autonomie en onafhankelijkheid.
  • Onderwijs, vorming en informatieverstrekking.
  • Samenwerking tussen coöperaties.
  • Aandacht voor de gemeenschap.

HECHT OOK JIJ BELANG AAN LOKALE, ECOLOGISCHE EN EERLIJK GEPRODUCEERDE VOEDING?


GOED NIEUWS!


Vanaf nu kan ook jij coöperant, ambassadeur en D-vennoot worden.
Als coöperant werk je mee aan duurzame en eerlijke productie en verdeling van voedsel: een goede prijs voor een rechtvaardig product!
Een aandeel kost 150€, zo krijg je medezeggenschap in onze coöperatie en investeer je mee in een lokale en duurzame kruidenier!


VAN WELKE VOORDELEN KAN JE GENIETEN ALS VENNOOT?


° Het grootste voordeel van coöperant te zijn is de mogelijkheid om democratische controle uit te oefenen en nauw betrokken te zijn (pro-actieve informatie en interactie) bij de onderneming:
Je wordt jaarlijks (in mei) uitgenodigd op de Algemene Vergadering van RICO. Daar lichten we telkens onze werking zo transparant mogelijk toe. Zo kan je mee onze missie & visie onderschrijven.

° Je wordt ambassadeur van RICO. Hoe meer mensen coöperant worden, hoe sterker ons verhaal, en het coöperatieve verhaal op grotere schaal.

° Je krijgt een eventuele ristorno op je aankopen bij RICO (een ristorno = een korting, afhankelijk van de winst die werd gemaakt). Opgelet: de realisatie van ons gezamenlijk doel is belangrijker dan de meerwaarde. We zetten eerst in op de nodige investeringen.

° Taxshelter: als investeerder kan je 45 procent van je geïnvesteerde geld terugkrijgen via belastingskrediet. *
*Opgelet: je aandeel moet daarvoor wel 4 jaar vast blijven in de coöperatie + de uittrede gebeurt aan max. de waarde van het aandeel, maar kan ook minder zijn afhankelijk van het boekjaar van RICO.


JE BIJDRAGE WORDT GOED BESTEED


In onze opstartfase hebben we vooral geïnvesteerd in goede infrastructuur. We kochten een (beperkte) stock van producten aan van verschillende (vaak kleinere) producenten die we niet alleen een correcte prijs willen bieden, maar graag ook meteen kunnen betalen in plaats van pas op het einde van de maand (zij kunnen alle inkomsten immers goed gebruiken).
We willen de winkel verder optimaliseren: we willen een deel van de winkelruimte nog efficiënter inzetten voor het in-en uitrijden van leveringen, om zo de bakkersruimte (die al beperkt is) minder te belasten. We bekijken hoe we de groenten en fruit in de winkel nog beter een plek kunnen geven met een apart koelingssysteem. We onderzoeken een nog optimaler transportsysteem op maat. En we willen een reservere opbouwen voor toekomstige plannen, want we hebben nog vele dromen: een vaste bioboer(in) in dienst kunnen nemen zodat we de teeltplannen van de boer en afname van de winkel nog beter op elkaar kunnen afstemmen, mee grond aankopen zodat we kunnen bijdragen aan een duurzame leefomgeving vol biodiversiteit, … .


HEB JE INTERESSE OM AANDEELHOUDER TE WORDEN?


Stuur een mailtje naar info@ricolab.be met je naam & voornaam, adres en het aantal aandelen waarin je wil investeren en wij antwoorden je uitgebreid.